Termeni si conditii

CONDIȚII GENERALE

Prezentele Condiţii Generale definesc regulile de utilizare a site-ului https://www.drumurilebistritei.ro de către vizitatori, potențialii beneficiari sau beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care au deja cont, sau nu, după caz, pe site-ul mai sus menționat.

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, în fapt, termenii de utilizare descrişi în continuare.

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține celor care au inițiat această pagină web.

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC PUBLIC GAL

GAL, în calitate de operator al sistemului informatic public https://drumurilebistritei.ro, depune toate diligențele pentru asigurarea acurateței materialelor puse la dispoziția utilizatorilor sistemului informatic.

GAL își declină orice răspundere cu privire la indisponibilitatea sistemului informatic din cauze independente de voința sa și își asumă obligația de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situații în condiții de promptitudine și imparțialitate.

Informaţia oferită poate conţine legături web (link-uri), sau trimiteri spre alte site-uri. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri vor fi aplicate condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori acest lucru. GAL nu controlează şi nu este răspunzător pentru conţinutul respectivului site, pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor din cadrul acestora și nici pentru condiţiile de confidenţialitate, securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, GAL îşi declină orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
 • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • nu oferă o securitate adecvată;
 • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • sunt licenţioase sau calomnioase.

Un document disponibil pe site-ul GAL nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Pe durata accesării și/ sau a utilizării sistemului informatic public http:/drumurilebistritei.ro următoarele acțiuni sunt interzise:

 1. transmiterea prin orice mijloc, sau afișarea pe site a oricărui document electronic ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, cât și orice altfel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. ;
 2. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic ce conține viruși sau orice alte secvențe de cod sau programe create pentru a întrerupe, defecta sau limita funcționalitatea oricărei componente hardware sau software sau care pot facilita obținerea de drepturi suplimentare celor acordate în mod legal de către operatorul sistemului informatic;
 3. transmiterea de informații false/ neverosimile adevărului, cu prilejul înregistrării în sistemul informatic,în scopul ascunderii unei situații care dacă ar fi fost cunoscută ar fi dus la refuzul înregistrării sau reînnoirii înregistrării;
 4. modificarea neautorizată a elementelor de identificare în vederea ascunderii originii oricărui conținut electronic transmis prin intermediul sau către sistemul informatic;
 5. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut pentru care utilizatorul sistemului informatic nu deține, conform legislației în vigoare, dreptul de utilizare, precum și dreptul de a-l face public;
 6. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut care încalcă, conform legislației în vigoare, orice drept de proprietate intelectuală sau industrială;
 7. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut nesolicitat;
 8. interferarea neautorizată cu sau fără perturbarea funcționării sistemului informatic sau a echipamentelor sau rețelelor conectate la acesta;
 9. încălcarea obligațiilor privind confidențialitatea și protecția informațiilor asumate prin înregistrarea la sistemul informatic;
 10. utilizarea site-ului în scopuri de publicitate;
 11. orice alte acțiuni de natură a aduce atingere bunei funcționări a sistemului informatic;
 12. accesarea datelor sau serviciilor oferite de portalul GAL altfel decât prin intermediul interfețelor puse la dispoziție de acesta. Orice altă abordare, în special folosirea unor programe care să faciliteze accesul la date sau servicii va fi considerată imixtiune ilegală.
 13. activitățile care au drept scop disfuncționalitatea, blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului portalului https://drumurilebistritei.ro sau crearea în alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu portalul GAL;
 14. scanarea, sondarea sau testarea vulnerabilității oricărui sistem;
 15. accesarea oricăror servere sau servicii ale GAL, care nu sunt publice, precum și încercarea de a acționa în acest scop;
 16. absolut orice intervenție în funcționarea serverelor de hosting sau în rețelele GAL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS;

Violarea oricărei dintre regulile mai sus menționate atrage după sine răspunderea civilă sau penală. GAL va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.

Potrivit art. 363 Cod Penal – Perturbarea funcţionării sistemelor informatice, „Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Totodată, infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice se pedepsesc conform Codului Penal în vigoare – Legea nr. 286/ 2009.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. GAL își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin acestor termeni și condiții de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

INFORMAȚII PERSONALE

În momentul în care, prin intermediul prezentului site, vă sunt solicitate informaţii, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

CONFIDENȚIALITATE

GAL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Datele cu caracter personal care sunt înregistrate pe acest site, nu sunt comunicate unor terțe persoane decât în condițiile Legii 677/ 2001 referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Sistemul păstrează date referitoare la adresa IP de la care se realizează accesul. Acestea sunt folosite exclusiv la soluționarea litigiilor.

Utilizatorul este răspunzător pentru păstrarea confidențialității parolelor asociate contului pe care îl utilizează pentru accesarea portalului GAL.

Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

Conținutul portalului este proprietatea GAL și a partenerilor care, după caz, vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al instituției.

În cazul în care doriți să preluați și să faceți public, prin orice mijloace, orice tip de conținut de pe site-ul GAL, ne puteți contacta la numerele de telefon și adresele de e-mail puse la dispoziție în pagina „Contact”.

Obiectivul acestui site constă, în principal, în transmiterea informaţiilor de interes public actualizate şi exacte. GAL nu poate garanta că în paginile sale nu se pot strecura erori, pentru care, își asumă în principiu, întreaga răspundere atunci când se dovedește culpa instituției.

GAL își rezervă dreptul de a face modificări în conţinutul şi/ sau structura site-ului în orice moment, cât și de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment şi fără nicio informare prealabilă a utilizatorilor acestuia.

Utilizatorii nu au dreptul să modifice sub nicio formă și în niciun fel acest portal în afară de secțiunile în care acestora le este permis acest lucru. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea de conținut informațional de către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site un conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate în respectiva rubrică.

În cazul în care GAL va identifica materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le consideră indecente, ilegale sau imorale, acestea vor fi șterse fără vreo notificare prealabilă, iar accesul utilizatorului care a publicat materialele respective pe portalul GAL va fi interzis/ restricționat.

GAL poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea lor. Prin accesarea acestui portal, vă asumați obligativitatea de a respecta oricare și toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de actualizarea acestor termeni și condiţiile de utilizare a portalului oficial al GAL.
GAL își rezervă dreptul de a modifica orice material și/ sau informație aferente utilizării sistemului informatic, cu aducerea respectivelor modificări la cunoștința utilizatorilor, în timp util, prin publicarea pe site-ul https://drumurilebistritei.ro