Strategia de dezvoltare locala

IMPLEMENTAREA SDL prin LEADER

Programul LEADER actioneaza in teritoriile eligibile din spatiile rurale pentru dezvoltarea comunitatilor locale intr-o maniera specifica, cu o abordare de jos in sus, adaptata nevoilor si prioritatilor identificate la nivel local.

Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.

Masura LEADER este programată în cadrul DI 6B iar proiectele din cadrul SDL  vor contribui la domeniile de intervenție prevăzute în regulamentele specifice dezvoltării rurale.

Sprijinul acordat prin programul LEADER contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele rurale.

In cadrul SDL 2014 – 2020, Asociatia Drumurile Bistritei a prevazut un numar de 8 masuri reprezentative de dezvoltare locala, in valoare de 2.529.089 euro care vor contribui la dezvoltare locala  de tip LEADER.

Programul LEADER este un instrument important de dezvoltare pentru teritoriul acoperit de cele 17 localitati componente ale ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI, (orasul Roznov si comunele Alexandru cel Bun, Bahna, Borlesti, Cindesti, Costisa, Dochia, Filipesti - Bacau, Margineni, Moldoveni, Piatra Soimului, Podoleni, Rediu, Romani, Savinesti, Tazlau, Zanesti) in cresterea dezvoltarii economice si sociale a zonelor rurale, reducerea disparitatilor dintre urban-rural, promovarea incluziunii sociale etc.

In mod concret, dezvoltarea teritoriului va fi acoperita de programul LEADER si coordonata de actorii locali care constituie factorii decizionali şi vor purta responsabilitatea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 afrenta Asociatiei Drumurile Bistritei.


SDL versiunea 04_iulie 2020

Descarca fisier

SDL versiunea 03_decembrie 2019

Descarca fisier

SDL versiunea 02_iunie 2018

Descarca fisier

SDL versiunea 01_august 2017

Descarca fisier

Raportul de evaluare a implementarii SDL_25.02.2019

Descarca fisier

Plan financiar v04_iulie 2020

Descarca fisier

Plan financiar v02_iunie 2018

Descarca fisier

Document strategia de dezvoltare locala

Descarca fisier

Anexe SDL

Descarca fisier