Despre noi

Teritoriul acoperit de ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI (GAL), judetul Neamt, este compus din 17 localitati, din care 16 situate in partea sudica a judetului Neamţ si o localitate limitrofa judetului Neamt, situata in judetul Bacau, comuna Filipesti. Cele 17 localitati sunt: orasul Roznov si comunele Alexandru cel Bun, Bahna, Borlesti, Cindesti, Costisa, Dochia, Filipesti (Bacau), Margineni, Moldoveni, Piatra Soimului, Podoleni, Rediu, Romani, Savinesti, Tazlau, Zanesti. Acestea detin o suprafaţa de 1046,48 kmp, (inclusiv suprafaţa aferenta comunei Filipesti din judeţul Bacau). Populatia teritoriului este de 73.117 locuitori.

GAL  a elaborat in anul 2016 Strategia de Dezvoltare Locala  (SDL) 2014 – 2020.

 

In cadrul SDL au fost prevazute doua obiecte:

1. Cresterea performantelor economice a exploatatiilor agricole

2. Asigurarea dezvoltarii teritoriului si a comunitatilor locale prin diversificarea activitatilor economice, prin crearea de locuri de munca si imbunatatirea infrastructurii si serviciilor locale din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL.

 

Au fost identificate patru prioritati locale cuprinse in SDL:

1. Dezvoltarea locala durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din teritoriul GAL

2. Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare

3. Dezvoltare economica locala prin diversificarea activitatilor si crearea de locuri de munca

4. Capitalizarea si valorificarea informatiilor si resurselor in scopul dezvoltarii si inovarii activitatilor din teritoriul GAL

 

Au rezultat opt masuri incluse in cadrul SDL care contribuie la atingerea prioritatilor strategiei cat si la obiectivele propuse:

 

M1. Dezvoltarea durabila a teritoriului

M2. Dezvoltarea infrastructurii sociale

M3. Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice neagricole

M4. Dezvoltarea activitatilor agricole

M5. Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole

M6. Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL

M7. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative

M8. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL