Masura M8/1A

Raport de selectie pentru Masura M8/1A (ianuarie 2019)

Ghidul solicitantului pentru Masura M8/1A (octombrie 2018)

Anexa 1 – Cererea de finantare

Anexa 2 – Acord de parteneriat

Anexa 3 – Fisa masurii M8

Anexa 4 – Contract de finantare

Anexa 5 – Nota de indrumare pentru proiecte de servicii

Anexa 6 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Anexa 7 – Declaratia datelor cu caracter personal

Fisa de verificare a conformitatii

Fisa de verificare a eligibilitatii

Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Apelul simplificat

Apelul detaliat