Masura M4/2A

Raport suplimentar de selectie

Descarca fisier

Raport final de selectie (mai 2018) pentru Masura M4/2A

Descarca fisier

Ghidul solicitantului (martie 2018) pentru Masura M4/2A

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa B

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa C

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG28

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG907

Descarca fisier

Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Descarca fisier

Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Descarca fisier

Anexa 3 – Lista UAT din zone montane

Descarca fisier

Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene

Descarca fisier

Anexa 5 – Sinteza studiului privind zonarea potentialului de productie agricola

Descarca fisier

Anexa 6 – Lista Asociatiior acreditate de ANZ

Descarca fisier

Anexa 6 – Lista rase autohtone indigene

Descarca fisier

Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

Descarca fisier

Anexa 8 – Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati

Descarca fisier

Anexa 9 – Contract de finantare

Descarca fisier

Anexa 10 – Fisa Masurii M4/2A

Descarca fisier

Anexa 11 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale

Descarca fisier

Anexa 12 – Zone vulnerabile la Nitrati ZVN

Descarca fisier

Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca

Descarca fisier

Anexa 14 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Descarca fisier

Anexa 15 – Areale STP

Descarca fisier

Angajamentul beneficiarului privind utilizarea cofinantarii

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M4/2A

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M4/2A

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M4/2A

Descarca fisier

Matrice de verificare pentru Anexa B

Descarca fisier

Matrice de verificare pentru Anexa C

Descarca fisier

Apelul simplificat pentru Masura M4/2A

Descarca fisier

Apelul detaliat pentru Masura M4/2A

Descarca fisier