Strategia de dezvoltare locala

 

IMPLEMENTAREA SDL prin LEADER

Programul LEADER actioneaza in teritoriile eligibile din spatiile rurale pentru dezvoltarea comunitatilor locale intr-o maniera specifica, cu o abordare de jos in sus, adaptata nevoilor si prioritatilor identificate la nivel local.

Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.

Masura LEADER este programată în cadrul DI 6B iar proiectele din cadrul SDL  vor contribui la domeniile de intervenție prevăzute în regulamentele specifice dezvoltării rurale.

Sprijinul acordat prin programul LEADER contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele rurale.

In cadrul SDL 2014 – 2020, Asociatia Drumurile Bistritei a prevazut un numar de 8 masuri reprezentative de dezvoltare locala, in valoare de 2.529.089 euro care vor contribui la dezvoltare locala  de tip LEADER.

Programul LEADER este un instrument important de dezvoltare pentru teritoriul acoperit de cele 17 localitati componente ale ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI, (orasul Roznov si comunele Alexandru cel Bun, Bahna, Borlesti, Cindesti, Costisa, Dochia, Filipesti – Bacau, Margineni, Moldoveni, Piatra Soimului, Podoleni, Rediu, Romani, Savinesti, Tazlau, Zanesti) in cresterea dezvoltarii economice si sociale a zonelor rurale, reducerea disparitatilor dintre urban-rural, promovarea incluziunii sociale etc.

In mod concret, dezvoltarea teritoriului va fi acoperita de programul LEADER si coordonata de actorii locali care constituie factorii decizionali şi vor purta responsabilitatea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 afrenta Asociatiei Drumurile Bistritei.

 


 

SDL versiunea 02_iunie 2018                                                                            Descarca fisier

 

Plan financiar v02_iunie 2018                                                                            Descarca fisier

 

SDL versiunea 01_august 2017                                                                          Descarca fisier

 

Document strategia de dezvoltare locala                                                    Descarca fisier

 

Anexe SDL                                                                                                                        Descarca fisier